Nyelvvizsgázás előtt ezt mindenképpen olvasd el!

Ebben a cikkünkben igyekeztünk néhány alap, ám mégis fontos információt közölni kedves Olvasóinkkal, amelyek bemutatásával célunk, hogy minél tudatosabb és sikeresebb nyelvvizsgát tegyenek a közel jövőben.


Melyik nyelvvizsgát válasszam?

A nyelvvizsga szintjének, típusának és egy- vagy kétnyelvűségének kiválasztása az egyik legfontosabb lépcsőfok a sikeres nyelvvizsga megszerzésében. Fontos tudni, hogy minden nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli rész során a teszt a vizsgázó szövegértését és íráskészségét, a szóbeli rész során pedig a vizsgázó hallásértési és olvasóképességét vizsgálja.

A nyelvvizsga a szintje alapján lehet:

 1. Alapfokú (B1) nyelvvizsga
  Az alapfokú (B1) nyelvvizsgát teljesített személy elboldogul a legtöbb, az utazás során adódó nyelvi helyzet során, és részt tud venni az ismert vagy a mindennapi témákról folyó társalgásban bármilyen felkészülés nélkül.
 2. Középfokú (B2) nyelvvizsga
  A középfokú (B2) nyelvvizsgát teljesített személy képes az anyanyelvi beszélővel természetes és közvetlen kapcsolat kialakítására; saját érveléssel aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban; világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát; s ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi annak előnyeit és hátrányait.
 3. Felsőfokú (C1) nyelvvizsga
  A felsőfokú (C1) nyelvvizsgát teljesített személy képes folyamatosan kifejezni magát; ritkán keresi a megfelelő kifejezéseket; az idegennyelvet könnyedén és hatékonyan használja; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni; részletesen ír le bonyolult dolgokat úgy, hogy a beszélgetéshez kapcsolódó témaköröket is bevon; egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.

A nyelvvizsga a típusa alapján lehet:

 1. Általános
  Az általános nyelvvizsga a mindennapi témákat veszi alapul. Ez a leggyakrabban választott vizsgatípus.
 2. Szaknyelvi
  A szaknyelvi vizsgatípus az adott szakmához tartozó szakkifejezések használatát írja elő a vizsgabizonyítvány megszerzésének feltételeként. Szaknyelvi nyelvvizsgára néhány egyetemi szakon történő diplomaszerzésnél vagy szakmai munkavállalásnál van szükség.

A nyelvvizsga egy- vagy kétnyelvűsége alapján pedig:

 1. Egynyelvű vizsga
  Az egynyelvű vizsga egy általános vizsgafelépítéssel rendelkezik, mely a következőket méri fel: íráskészség, szövegértés, beszédkészség és beszédértés.
 2. Kétnyelvű vizsga
  A kétnyelvű vizsga az egynyelvű vizsgánál felsorolt összes részt tartalmazza, megtoldva egy közvetítési – azaz fordítási – feladattal.

nyelvvizsga.hu, német kifejezések és szavak több fehér színű papíron

forrás: pexels.com


Mit nevezünk komplex nyelvvizsgának?

Komplex nyelvvizsgának nevezzük az azonos nyelvből és szintből tett szóbeli illetve írásbeli vizsgabizonyítványok összevont tanúsítványát. Különálló írásbeli és szóbeli vizsgabizonyítványok csak és kizárólag komplex nyelvvizsga-bizonyítványként válnak egyenértékűvé, függetlenül a két vizsga között eltelt időtől, illetve a két vizsga helyszínéül szolgáló vizsgaközponttól.

Az egyesíthető részvizsgák típusait a 137/2008. (V.16) Korm. rendelet szabályozza. Szaknyelvi részvizsgák csak azonos szakmai tartalom esetében, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott képzési területen belül egyesíthetőek.

Hogyan lehet jelentkezni nyelvvizsgára?

A jelentkezés menete nyelvvizsgaközpontonként eltérő, egyes vizsgahelyeken a személyes és a postai úton történő jelentkezésen kívül online jelentkezésre is van lehetőség. Személyes jelentkezés esetén a vizsgára jelentkező személy a jelentkezési lapot személyesen adja át, postai úton történő jelentkezés során a vizsgázó személy ezt postai úton teszi meg, online jelentkezés esetén pedig a vizsgaközpont honlapján található virtuális dokumentum kitöltésével jelentkezhet nyelvvizsgára. A nyelvvizsgaközpontok listája a Nyelvvizsgaközpontok menüpontban tekinthető meg.

Mennyi pénzt kapok vissza az első sikeres nyelvvizsga díjából?

A nyelvvizsga díjával kapcsolatos támogatás mértéke a vizsga vagy az emelt szintű nyelvi érettségi díjától függ, de legfeljebb az adott évben érvényes minimálbér 25 százalékát teszi ki.

Mit jelent az, ha egy nyelvvizsga akkreditált?

Ha egy nyelvvizsga akkreditált, az azt jelenti, hogy államilag elismert. Akkreditált nyelvvizsgára a továbbtanulás, munkavállalás, vagy diplomaszerzés miatt van szükség. Ha egy nyelvvizsga nem akkreditált, akkor honosítási eljárással lehet azzá tenni.

Mit jelent a honosítás?

A honosítás a külföldi nyelvvizsgaközpont egynyelvű, általános, illetve szaknyelvi típusú nyelvvizsga-bizonyítványának a Magyarországon államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyá tételét jelenti. A honosítás a következő esetekben lehetséges:
– a bizonyítvány tulajdonosa a nyelvvizsga-bizonyítványt 2000. 01. 01. után szerezte,
– a vizsgázó a vizsga évében betöltötte a 14. életévét,
– a nyelvvizsga szerepel az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Osztályának nyelvek szerint lebontott táblázatában.

Miből áll egy üzleti nyelvvizsga?

Egy üzleti nyelvvizsga feladatai hasonlóak egy általános nyelvvizsga feladataihoz: az üzleti nyelvvizsga szintén az írás- és szóbeli készségeket vizsgálja, egyetlen eltéréssel: B1 és B2 szinteken a szóbeli részben szereplő “történetmesélés képek alapján” feladat helyett egy két perces üzleti prezentációt kell megtartani (ez természetesen vizsgaközpontonként eltérő lehet, de a legtöbb esetben ez a jellemző), C1 szinten a már meglévő prezentáció témája pedig az üzleti élethez kell igazodjon, ahhoz tartozó szakmai kifejezésekkel megtoldva.

Mit jelent a páros vizsga?

A páros vizsgán a vizsgázók párokba rendeződve tesznek szóbeli vizsgát: közösen kell beszélgetniük egy adott témáról, néhány esetben a beszélgetés végén kérdéseket is kapnak a párbeszédet ellenőrző vizsgabizottságtól, amiket aztán meg kell válaszolniuk. Egy vizsgázó értékelését nem befolyásolja partnere teljesítménye, mert a bizottság minden résztvevőt külön-külön értékel.

Az online nyelvvizsga teljes értékű nyelvvizsgának számít?

Igen, az online nyelvvizsga továbbra is teljes értékű nyelvvizsgának számít.

További hasznos információkért kérjük hogy látogasd meg Hasznos infók elnevezésű aloldalunkat, ahol kategóriákra bontva szemezgethetsz a hasznosabbnál hasznosabb kérdések és válaszok között.


Ha a nyelvtanulással kapcsolatban esetleg angol vagy német nyelv felé szeretnél orientálódni, akkor oldalunk Nyelvtanulás menüpontjában találhatsz angol és német nyelvű szintfelmérőket, különféle tananyagokat, szószedeteket, illetve a nyelvtanulást és vizsgázást segítő tippeket és trükköket!

Végül de nem utolsó sorban: ha nyelvvizsgára készülsz, de még nem választottad ki a számodra megfelelő nyelvvizsgaközpontot és vizsgarendszert, akkor az előbbi kiválasztásában nagy segítségedre lesz a Nyelvvizsgaközpontok aloldalunk, ha pedig az utóbbival kapcsolatban lennének kételyeid, akkor a Nyelvvizsgák összehasonlítása menüpontot Neked találtuk ki!