Mit nevezünk komplex nyelvvizsgának?

Komplex nyelvvizsgának nevezzük az azonos nyelvből és szintből tett szóbeli illetve írásbeli vizsgabizonyítványok összevont tanúsítványát. Különálló írásbeli és szóbeli vizsgabizonyítványok csak és kizárólag komplex nyelvvizsga-bizonyítványként válnak egyenértékűvé, függetlenül a két vizsga között eltelt időtől, illetve a két vizsga helyszínéül szolgáló vizsgaközponttól.
Az egyesíthető részvizsgák típusait a 137/2008. (V.16) Korm. rendelet szabályozza. Szaknyelvi részvizsgák csak azonos szakmai tartalom esetében, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben meghatározott képzési területen belül egyesíthetőek.