Milyen nyelvvizsgatípusok vannak?

Egy vizsgázónak elsősorban két vizsgatípus közül kell választania:

Általános
Az általános vizsgatípus a mindennapi témákat veszi alapul az ehhez tartozó feladatok segítségével. Ez a leggyakrabban választott vizsgatípus.

Szaknyelvi
A szaknyelvi vizsgatípus az adott szakmához tartozó szakkifejezések használatát írja elő a vizsgabizonyítvány megszerzésének feltételeként. A szakmai nyelvtudást legtöbb esetben egy szakmai prezentáció keretein belül kell bemutatnia a vizsgázónak.

A vizsgatípus kiválasztása után a vizsgázónak el kell döntenie, hogy egy- vagy kétnyelvű vizsgát szeretne tenni:

Egynyelvű vizsga
Az egynyelvű vizsga egy általános vizsgafelépítéssel rendelkezik, ami a következők alapján méri fel a vizsgázó írásbeli és szóbeli tudását: íráskészség, szövegértés, beszédkészség és beszédértés.

Kétnyelvű vizsga
A kétnyelvű vizsga az egynyelvű vizsgánál felsorolt összes részt tartalmazza, megtoldva egy közvetítési – azaz fordítási – feladattal. Kétnyelvű vizsgára egyes iskolák felvételi követelményeként lehet szükség, de a nyelvvizsga értékét az egy- vagy kétnyelvűség nem befolyásolja, mivel mindkét vizsga államilag elismert.