Milyen nyelvvizsgafajták vannak?

A nyelvvizsga fajtáit szintekre, típusokra és egy- illetve kétnyelvűségre bonthatjuk.

Milyen szint?

Alapfokú (B1) nyelvvizsga
Az alapfokú (B1) nyelvvizsgát teljesített személy elboldogul a legtöbb, az utazás során adódó nyelvi helyzet során, és részt tud venni az ismert vagy a mindennapi témákról folyó társalgásban bármilyen felkészülés nélkül.

Középfokú (B2) nyelvvizsga
A középfokú (B2) nyelvvizsgát teljesített személy képes az anyanyelvi beszélővel természetes és közvetlen kapcsolat kialakítására; saját érveléssel aktívan részt tud venni az ismert témákról folyó társalgásban; világosan és kellő részletességgel fejezi ki magát; s ki tudja fejteni a véleményét valamely aktuális témáról úgy, hogy részletezi annak előnyeit és hátrányait.

Felsőfokú (C1) nyelvvizsga
A felsőfokú (C1) nyelvvizsgát teljesített személy képes folyamatosan kifejezni magát; ritkán keresi a megfelelő kifejezéseket; az idegennyelvet könnyedén és hatékonyan használja; hozzászólásait a beszélőtársakéhoz tudja kapcsolni; részletesen ír le bonyolult dolgokat úgy, hogy a beszélgetéshez kapcsolódó témaköröket is bevon; egyes elemeket részletez, és mondanivalóját megfelelően fejezi be.

Milyen típus?

Általános
Az általános nyelvvizsga a mindennapi témákat veszi alapul. Ez a leggyakrabban választott vizsgatípus.

Szaknyelvi
A szaknyelvi vizsgatípus az adott szakmához tartozó szakkifejezések használatát írja elő a vizsgabizonyítvány megszerzésének feltételeként. Szaknyelvi nyelvvizsgára néhány egyetemi szakon történő diplomaszerzésnél vagy szakmai munkavállalásnál van szükség.

Egy- vagy kétnyelvű?

Egynyelvű vizsga
Az egynyelvű vizsga egy általános vizsgafelépítéssel rendelkezik, mely a következőket méri fel: íráskészség, szövegértés, beszédkészség és beszédértés.

Kétnyelvű vizsga
A kétnyelvű vizsga az egynyelvű vizsgánál felsorolt összes részt tartalmazza, megtoldva egy közvetítési – azaz fordítási – feladattal.