Miből áll egy komplex nyelvvizsga?

Egy komplex nyelvvizsga a vizsgázó írásbeli és szóbeli készségeinek felméréséből áll. A vizsga írásbeli részét két elem alkotja: az egyik a szövegértési rész, mely a tesztlapon olvasható szöveg megértéséből, majd az ez alapján összeállított feladatsor megoldásából áll, a második rész pedig az íráskészség, ahol egy hivatalos dokumentumot kell megírni (ez általában egy hivatalos levél). A vizsga szóbeli része a vizsgázó beszédkészségét (egyes nyelvvizsgaközpontoknál ez párosan zajlik), és a vizsgázó hallás utáni szövegértését méri fel (a hanganyag lejátszása magnóról, számítógépről vagy egyéb eszközről történik). A kétnyelvű vizsgán előforduló közvetítési (fordítási) feladat az írásbeli és szóbeli készségek feladatai közé is tartozhat. A nyelvvizsga részeinek időpontbeli, helyszínbeli és sorrendbeli megszervezése nyelvvizsgaközpontonként eltérő.