Miből áll egy alapszintű (A2) nyelvvizsga?

Egy alapszintű (A2) nyelvvizsga írásbeli és szóbeli részből áll. Az írásbeli rész során a teszt a vizsgázó szövegértését és íráskészségét, a szóbeli rész során pedig a vizsgázó hallásértési és olvasóképességét vizsgálja. A nyelvvizsgán történő szótárhasználatot minden vizsgaközpont más és más módon határozza meg. Az alapszintű (A2) nyelvvizsgát teljesített személy képes megérteni a legfontosabb, leghétköznapibb élethelyzetekben használt mondatokat és kifejezéseket, képes egyszerű helyzetekben kommunikálni és egyszerű, konkrét leírást vagy magyarázatot adni szakmai hátteréről illetve környezetéről.