Mi az az ECL nyelvvizsga?

Az ECL egy nemzetközi nyelvvizsgarendszer, mely az EU tagállamok nyelvére kidolgozott, a Közös Európai Referenciakeret ajánlásaira épülő tesztrendszer, melyet az európai nyelveket képviselő intézmények szövetsége (ECL Konzorcium) működtet. Az ECL nyelvvizsga egy egynyelvű vizsga, mely négy készséget mér: az olvasott és a hallott szöveg értését, illetve a szóbeli és az írásbeli kommunikációt. Az ECL vizsga célja a nyelvtudás egységes és megbízható mérése. Az ECL vizsgák négy szintből állnak: A2 (belépőfok), B1 (alapfok), B2 (középfok), és C1 (felsőfok). Minden évben összesen öt ECL vizsgaidőszak van. További tájékoztatást az ECL vizsgarendszer honlapján lehet találni.

Forrás: Wikipédia