Az „In time” és az „On time” az angolban

Az angol nyelvben nagyon fontos, hogy a megfelelő elöljárószót használjuk, ugyanis egyes kifejezéseknek egészen más jelentése lehet a különböző elöljárószók használatától függően. Éppen ezért nem mindegy, hogy egy adott szituációban melyiket használjuk. Ez jellemző például az „in time” és az „on time” kifejezések használatára is.

„In time”

Az „in time” kifejezés jelentése „időben”. Ezt a kifejezést tehát akkor használjuk, amikor a cselekvés vagy történés késés nélkül, egy meghatározott pillanat előtt következett be. A just szócska használatával kihangsúlyozhatjuk, hogy valami még éppen időben történt.

  • The postman arrived in time before I left for work. (A postás időben érkezett, mielőtt elindultam volna dolgozni.)
  • I arrived at the airport just in time to catch my flight. (Épp időben érkeztem a reptérre, hogy elérjem a gépemet.)

„On time”

Az „on time” kifejezés jelentése „pontosan”. Ebben az esetben a történés vagy cselekvés pontosan akkor ment végbe, amikor kellett, nem előbb vagy később.

  • Our flight arrived on time. (A járatunk pontosan érkezett.)
  • The films never start on time at the local cinema. (A helyi moziban soha nem kezdődnek pontosan a filmek.)